Sebeobrana smíšená

Sebeobranu v Redgymu vyučují naši lektoři, držitelé trenérských licencí 1. a 3. tříd, kteří mají dlouholetou praxi v aikido, věnují se karate, profesní sebeobraně, osobní sebeobraně a cvičení se zbraněmi. Máte možnost výběru výuky v rámci zájmového kroužku, nebo formou kurzů ať již individálně pro jednotlivce, nebo kolektivně pro organizace.

Pravidelné tréninky pouliční sebeobrany probíhají pod vedením lektora s více jak 25 letou praxí v bojových uměních.

Pravidelné cvičení

středa 20.00-21.00
neděle 17.00-18.00

cena:

1 hodina - 90,-Kč                                     10 hodin - 700,-Kč                     

 


Komerční sebeobrana

Pro JEDNOTLIVCE

Program individuální výuky sebeobrany probíhá na základě Vámi kladených požadavků, včetně kondiční přípravy či protahovacích cvičení.

Minimální rozsah je stanoven na 10 výukových hodin.

Pro ORGANIZACE

Jednorázové dopolední, či odpolední programy pro organizace určené ke zpestření sportovních aktivit dětí a mládeže během jejich pobytu na táboře či adaptačním výletě. Aktivity jsou zaměřené na pohybové dovednosti, kolektivní hry, nácvik sebeobrany.

 

Krátkodobé kurzy sebeobrany jsou realizovány například od 10 výukových hodin až po tří měsíční výuku. Skladba programů se odvíjí o konkrétních požadavků organizace, včetně školení právních aspektů sebeobrany. Po ukončení kursu je na požádání vydáváno osvědčení.

 

Cena Individuální a komerční sebeobrana

Do 4 osob             250,-Kč nájem tělocvična za skupinu

                             200,-Kč/ osoba / lekce

Do 10 osoby           250,- Kč nájem tělocvična za skupinu

                             150,-Kč / osoba / lekce

nad 10 osoby          250,- Kč nájem tělocvična za skupinu

                             50,-Kč / osoba / lekce

 

 

 

 

 

Facebook

Kde nás najdete